Johan 5,52 – 130    
Ronde Datum Wedstrijd car. brt. moy. h.s. pnt.
1 donderdag 5 september 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3 130 21 6,190 30 2
2 woensdag 11 september 2019 Overkamp 1 - B.C.A. 3 114 18 6,333 24 0
3 donderdag 19 september 2019 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2 130 26 5,000 23 2
4 woensdag 25 september 2019 Kevelder 3 - B.C.A. 3 107 31 3,452 19 0
5 donderdag 3 oktober 2019 B.C.A. 3 - Ons Huis 2 130 20 6,500 28 2
6 maandag 7 oktober 2019 Leeuw 3 - B.C.A. 3 78 21 3,714 29 0
7 donderdag 17 oktober 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 2 130 20 6,500 45 2
8 vrijdag 25 oktober 2019 Zonnehoek 1 - B.C.A. 3 86 17 5,059 29 0
9 donderdag 31 oktober 2019 B.C.A. 3 - Barbier 1 130 25 5,200 46 2
10 vrijdag 8 november 2019 Driesprong 1 - B.C.A. 3 58 16 3,625 12 0
11 maandag 11 november 2019 Kroon Groenlo 2 - B.C.A. 3 130 21 6,190 34 2
12 donderdag 21 november 2019 BCB-Misterpoort 3 - B.C.A. 3 62 21 2,952 23 0
13 donderdag 28 november 2019 B.C.A. 3 - Overkamp 1 43 15 2,867 10 0
  Moy-herziening            
14 donderdag 9 januari 2020 B.V.V.'75 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
15 donderdag 16 januari 2020 B.C.A. 3 - Kevelder 3     #DIV/0!    
16 donderdag 23 januari 2020 Ons Huis 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
17 donderdag 30 januari 2020 B.C.A. 3 - Leeuw 3     #DIV/0!    
18 donderdag 6 februari 2020 BCB-Misterpoort 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
19 donderdag 13 februari 2020 B.C.A. 3 - Zonnehoek 1     #DIV/0!    
20 woensdag 19 februari 2020 Barbier 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
21 donderdag 5 maart 2020 B.C.A. 3 - Driesprong 1     #DIV/0!    
22 donderdag 12 maart 2020 B.C.A. 3 - Kroon Groenlo 2     #DIV/0!    
23 donderdag 19 maart 2020 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3     #DIV/0!    
24 woensdag 25 maart 2020 Overkamp 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
25 donderdag 2 april 2020 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2     #DIV/0!    
26 woensdag 8 april 2020 Kevelder 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
    Totaal: 1328 272 4,882 45 12
               
      Jan E. 2,242 -60    
Ronde Datum Wedstrijd car. brt. moy. h.s. pnt.
1 donderdag 5 september 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3 60 33 1,818 7 2
2 woensdag 11 september 2019 Overkamp 1 - B.C.A. 3 24 19 1,263 5 0
3 donderdag 19 september 2019 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2 49 28 1,750 11 0
4 woensdag 25 september 2019 Kevelder 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
5 donderdag 3 oktober 2019 B.C.A. 3 - Ons Huis 2 57 27 2,111 8 0
6 maandag 7 oktober 2019 Leeuw 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
7 donderdag 17 oktober 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 2 39 26 1,500 7 0
8 vrijdag 25 oktober 2019 Zonnehoek 1 - B.C.A. 3 60 22 2,727 10 1
9 donderdag 31 oktober 2019 B.C.A. 3 - Barbier 1 29 16 1,813 8 2
10 vrijdag 8 november 2019 Driesprong 1 - B.C.A. 3 29 16 1,813 11 0
11 maandag 11 november 2019 Kroon Groenlo 2 - B.C.A. 3 59 31 1,903 11 0
12 donderdag 21 november 2019 BCB-Misterpoort 3 - B.C.A. 3 60 16 3,750 14 2
13 donderdag 28 november 2019 B.C.A. 3 - Overkamp 1 42 26 1,615 7 0
  Moy-herziening            
14 donderdag 9 januari 2020 B.V.V.'75 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
15 donderdag 16 januari 2020 B.C.A. 3 - Kevelder 3     #DIV/0!    
16 donderdag 23 januari 2020 Ons Huis 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
17 donderdag 30 januari 2020 B.C.A. 3 - Leeuw 3     #DIV/0!    
18 donderdag 6 februari 2020 BCB-Misterpoort 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
19 donderdag 13 februari 2020 B.C.A. 3 - Zonnehoek 1     #DIV/0!    
20 woensdag 19 februari 2020 Barbier 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
21 donderdag 5 maart 2020 B.C.A. 3 - Driesprong 1     #DIV/0!    
22 donderdag 12 maart 2020 B.C.A. 3 - Kroon Groenlo 2     #DIV/0!    
23 donderdag 19 maart 2020 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3     #DIV/0!    
24 woensdag 25 maart 2020 Overkamp 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
25 donderdag 2 april 2020 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2     #DIV/0!    
26 woensdag 8 april 2020 Kevelder 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
    Totaal: 508 260 1,954 11 7
               
      Jan ter H. 1,695 – 55    
Ronde Datum Wedstrijd car. brt. moy. h.s. pnt.
1 donderdag 5 september 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3     #DIV/0!    
2 woensdag 11 september 2019 Overkamp 1 - B.C.A. 3 55 36 1,528 9 2
3 donderdag 19 september 2019 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2 41 28 1,464 6 0
4 woensdag 25 september 2019 Kevelder 3 - B.C.A. 3 33 17 1,941 6 0
5 donderdag 3 oktober 2019 B.C.A. 3 - Ons Huis 2 55 34 1,618 9 2
6 maandag 7 oktober 2019 Leeuw 3 - B.C.A. 3 55 25 2,200 8 2
7 donderdag 17 oktober 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 2 55 22 2,500 11 2
8 vrijdag 25 oktober 2019 Zonnehoek 1 - B.C.A. 3 24 14 1,714 5 0
9 donderdag 31 oktober 2019 B.C.A. 3 - Barbier 1 34 20 1,700 8 0
10 vrijdag 8 november 2019 Driesprong 1 - B.C.A. 3 36 27 1,333 13 0
11 maandag 11 november 2019 Kroon Groenlo 2 - B.C.A. 3 46 29 1,586 5 0
12 donderdag 21 november 2019 BCB-Misterpoort 3 - B.C.A. 3 44 18 2,444 13 0
13 donderdag 28 november 2019 B.C.A. 3 - Overkamp 1 55 35 1,571 7 0
  Moy-herziening            
14 donderdag 9 januari 2020 B.V.V.'75 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
15 donderdag 16 januari 2020 B.C.A. 3 - Kevelder 3     #DIV/0!    
16 donderdag 23 januari 2020 Ons Huis 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
17 donderdag 30 januari 2020 B.C.A. 3 - Leeuw 3     #DIV/0!    
18 donderdag 6 februari 2020 BCB-Misterpoort 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
19 donderdag 13 februari 2020 B.C.A. 3 - Zonnehoek 1     #DIV/0!    
20 woensdag 19 februari 2020 Barbier 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
21 donderdag 5 maart 2020 B.C.A. 3 - Driesprong 1     #DIV/0!    
22 donderdag 12 maart 2020 B.C.A. 3 - Kroon Groenlo 2     #DIV/0!    
23 donderdag 19 maart 2020 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3     #DIV/0!    
24 woensdag 25 maart 2020 Overkamp 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
25 donderdag 2 april 2020 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2     #DIV/0!    
26 woensdag 8 april 2020 Kevelder 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
    Totaal: 533 305 1,748 13 8
               
      Dolf 1,476 – 60    
Ronde Datum Wedstrijd car. brt. moy. h.s. pnt.
1 donderdag 5 september 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3     #DIV/0!    
2 woensdag 11 september 2019 Overkamp 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
3 donderdag 19 september 2019 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2     #DIV/0!    
4 woensdag 25 september 2019 Kevelder 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
5 donderdag 3 oktober 2019 B.C.A. 3 - Ons Huis 2     #DIV/0!    
6 maandag 7 oktober 2019 Leeuw 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
7 donderdag 17 oktober 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 2     #DIV/0!    
8 vrijdag 25 oktober 2019 Zonnehoek 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
9 donderdag 31 oktober 2019 B.C.A. 3 - Barbier 1     #DIV/0!    
10 vrijdag 8 november 2019 Driesprong 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
11 maandag 11 november 2019 Kroon Groenlo 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
12 donderdag 21 november 2019 BCB-Misterpoort 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
13 donderdag 28 november 2019 B.C.A. 3 - Overkamp 1          
  Moy-herziening            
14 donderdag 9 januari 2020 B.V.V.'75 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
15 donderdag 16 januari 2020 B.C.A. 3 - Kevelder 3     #DIV/0!    
16 donderdag 23 januari 2020 Ons Huis 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
17 donderdag 30 januari 2020 B.C.A. 3 - Leeuw 3     #DIV/0!    
18 donderdag 6 februari 2020 BCB-Misterpoort 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
19 donderdag 13 februari 2020 B.C.A. 3 - Zonnehoek 1     #DIV/0!    
20 woensdag 19 februari 2020 Barbier 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
21 donderdag 5 maart 2020 B.C.A. 3 - Driesprong 1     #DIV/0!    
22 donderdag 12 maart 2020 B.C.A. 3 - Kroon Groenlo 2     #DIV/0!    
23 donderdag 19 maart 2020 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3     #DIV/0!    
24 woensdag 25 maart 2020 Overkamp 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
25 donderdag 2 april 2020 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2     #DIV/0!    
26 woensdag 8 april 2020 Kevelder 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
    Totaal: 0 0 #DIV/0!   0
               
      Andre 2,02 -55    
Ronde Datum Wedstrijd car. brt. moy. h.s. pnt.
1 vrijdag 6 september 2019 B.C.A. 2 - BCB-Misterpoort 1 22 22 1,000 3 0
2 donderdag 12 september 2019 Ons Huis 1 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
3 vrijdag 20 september 2019 B.C.A. 2 - Bousema Lochem 10     #DIV/0!    
4 vrijdag 27 september 2019 Ellenkamp 4 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
5 vrijdag 4 oktober 2019 B.C.A. 2 - Ivoor Groenlo 1     #DIV/0!    
6 dinsdag 8 oktober 2019 B.V.V.'75 1 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
7 dinsdag 15 oktober 2019 Kabelrups.com/Kronenhuis 1 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
8 vrijdag 25 oktober 2019 B.C.A. 2 - Driehoek 5     #DIV/0!    
9 dinsdag 29 oktober 2019 Ellenkamp 5 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
10 vrijdag 8 november 2019 B.C.A. 2 - Kevelder 1     #DIV/0!    
11 woensdag 13 november 2019 Kroon Groenlo 1 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
12 vrijdag 22 november 2019 BCB-Misterpoort 1 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
13 vrijdag 29 november 2019 B.C.A. 2 - Ons Huis 1     #DIV/0!    
  Moy. herziening            
14 donderdag 9 januari 2020 Bousema Lochem 10 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
15 vrijdag 17 januari 2020 B.C.A. 2 - Ellenkamp 4     #DIV/0!    
16 woensdag 22 januari 2020 Ivoor Groenlo 1 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
17 vrijdag 31 januari 2020 B.C.A. 2 - B.V.V.'75 1     #DIV/0!    
18 vrijdag 7 februari 2020 B.C.A. 2 – Kabelrups.com/Kronenhuis 1     #DIV/0!    
19 dinsdag 11 februari 2020 Driehoek 5 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
20 vrijdag 21 februari 2020 B.C.A. 2 - Ellenkamp 5     #DIV/0!    
21 dinsdag 3 maart 2020 Kevelder 1 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
22 vrijdag 13 maart 2020 B.C.A. 2 - Kroon Groenlo 1     #DIV/0!    
23 vrijdag 20 maart 2020 B.C.A. 2 - BCB-Misterpoort 1     #DIV/0!    
24 donderdag 26 maart 2020 Ons Huis 1 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
25 vrijdag 3 april 2020 B.C.A. 2 - Bousema Lochem 10     #DIV/0!    
26 vrijdag 10 april 2020 Ellenkamp 4 - B.C.A. 2     #DIV/0!    
    Totaal: 22 22 1,000 3 0
               
        Fred 1,506 -45  
Ronde Datum Wedstrijd car. brt. moy. h.s. pnt.
1 donderdag 5 september 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3     #DIV/0!    
2 woensdag 11 september 2019 Overkamp 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
3 donderdag 19 september 2019 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2     #DIV/0!    
4 woensdag 25 september 2019 Kevelder 3 - B.C.A. 3 49 39 1,256 5 0
5 donderdag 3 oktober 2019 B.C.A. 3 - Ons Huis 2     #DIV/0!    
6 maandag 7 oktober 2019 Leeuw 3 - B.C.A. 3 18 15 1,200 8 0
7 donderdag 17 oktober 2019 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 2     #DIV/0!    
8 vrijdag 25 oktober 2019 Zonnehoek 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
9 donderdag 31 oktober 2019 B.C.A. 3 - Barbier 1     #DIV/0!    
10 vrijdag 8 november 2019 Driesprong 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
11 maandag 11 november 2019 Kroon Groenlo 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
12 donderdag 21 november 2019 BCB-Misterpoort 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
13 donderdag 28 november 2019 B.C.A. 3 - Overkamp 1          
  Moy-herziening            
14 donderdag 9 januari 2020 B.V.V.'75 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
15 donderdag 16 januari 2020 B.C.A. 3 - Kevelder 3     #DIV/0!    
16 donderdag 23 januari 2020 Ons Huis 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
17 donderdag 30 januari 2020 B.C.A. 3 - Leeuw 3     #DIV/0!    
18 donderdag 6 februari 2020 BCB-Misterpoort 2 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
19 donderdag 13 februari 2020 B.C.A. 3 - Zonnehoek 1     #DIV/0!    
20 woensdag 19 februari 2020 Barbier 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
21 donderdag 5 maart 2020 B.C.A. 3 - Driesprong 1     #DIV/0!    
22 donderdag 12 maart 2020 B.C.A. 3 - Kroon Groenlo 2     #DIV/0!    
23 donderdag 19 maart 2020 B.C.A. 3 - BCB-Misterpoort 3     #DIV/0!    
24 woensdag 25 maart 2020 Overkamp 1 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
25 donderdag 2 april 2020 B.C.A. 3 - B.V.V.'75 2     #DIV/0!    
26 woensdag 8 april 2020 Kevelder 3 - B.C.A. 3     #DIV/0!    
    Totaal: 67 54 1,241 8 0